Lidt om kortene

 
Jeg anvender Aleister Crowley’s kort, der er rige på symbolik. Alle kortene er konstruktive. Jeg bruger de symboler, der findes i kortene, som en åbning til det spørgsmål vi undersøger. Et tarotoplæg inkluderer op til flere kort, og oplæggene vil blive udvalgt eller udformet til at imødekomme dine spørgsmål. Nedenfor har jeg givet et eksempel på hvordan et korts symbolik vil blive læst i et oplæg. Dette eksempel er dog ikke fyldestgørende for hvordan fortolkningen ville være i en personlig session.
 
Spørgsmål: Hvor er jeg i mit liv lige nu?
 
Du trækker som første kort: Tårnet
 
Fortolkning: Du står overfor nye forandringer i dit indre liv og du kan selv vælge at tage springet eller du vil blive kastet ud i det, derefter går vi i dybden omkring hvad det er du skal kigge på, og hvilken modstand du har på det. Og når vi sidder i dette samarbejde kommer der beskeder igennem, som kan hjælpe dig. Og du vil opdage at du selv indeholder kilden til svarene.

Derudover trækker du, alt efter hvilket oplæg vi vælger, flere kort som vil hjælpe dig til en forståelse af de opgaver du står overfor. Det kan sagtens være vi når at lave flere oplæg, og det kan også være at kortene vil have du kigger på noget helt andet, end det du selv regnede med vi skulle kigge på.
 
Når du kommer er der sat tid af til dig og kun dig, og vi afrunder altid inden du går igen. Du kan vælge at optage hele forløbet på din mobil. Du skal regne med det tager fra 1 time til 1 ½ time.
Methe Joseline Anastasia Nielsen | CVR: 26588677 | Hørsholm Park 5 3 th, 2970 Hørsholm  | Tlf.: +45 40 540 260